Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Programma

  • zaterdag 06 oktober
  • 14:30 - 15:20
  • Dexter 17-18

Aan de slag met maatschappelijke actie in de lokale praktijk

Een politieke vereniging is een geweldig instrument om actief te werken aan maatschappelijke verbeteringen. Om die potentie te verwezenlijken moet onze vereniging meer gericht worden op actie. Daarom faciliteren we mensen die zich willen inzetten om onze idealen te realiseren en verbinden we ons meer met maatschappelijke organisaties waarmee we een ideaal delen