Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.12.B

Zwerfafval

Indiener
Aad Overgraag, e.a.
Woordvoerder
Aad Overgraag
Stemadvies
Neutraal
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

  • de problematiek van zwerfafval al enkele decennia in tal van gremia de aandacht heeft;

  • er inmiddels tientallen studies en onderzoeken zijn gedaan met de doelstelling het probleem van zwerfaval op te lossen;

  • deze tot op heden niet hebben geleid tot enige vorm van oplossing;

  • deze problematiek thans noodgedwongen wordt opgelost door gemeenten en goedwillende burgers die zwerfafval opruimen;

  • inmiddels door de staatssecretaris voor milieu een einddatum is gesteld met betrekking tot plastic flesjes, maar er geen maatregel is aangekondigd met betrekking tot blikjes;


overwegende dat:

  • zwerfaval uit veel verschillende componenten bestaat, maar dat qua volume kleine drankverpakkingen (plastic flesjes en blikjes) meer dan 50% van het zwerfafval uitmaken;ondanks acties en onderzoeken zwerfafval voor ruim 70% van de inwoners nog steeds een belangrijk ergernispunt vormt;

  • het van belang is dat er ook een einde komt aan de blikjes in het zwerfafval;

  • het geen oplossing kan zijn om tot in lengte van jaren kinderen van scholen en verenigingen en vele vrijwilligers (ZAPpers) op te zadelen met opruimen van zwerfafval;


roept de Tweede Kamerfractie op:

  • de regering te verzoeken de lopende voorbereiding van statiegeld op plastic flesjes op vergelijkbare wijze uit te breiden tot maatregelen voor blikjes;

  • en zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2021, een initiatiefwetsvoorstel in te dienen ten einde statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes in te voeren;

en gaat over tot de orde van de dag.