Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

APM 108.01

Wetsvoorstel Dubbele Nationaliteit

Indiener
D66 Regio Buitenland en D66 USA
Woordvoerder
Eelco Keij
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

  • het wetsvoorstel inzake "modernisering nationaliteitsrecht" gaat over een "verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generaties emigranten en immigranten" en een "verplicht keuzemoment voor volgende generaties";

  • het door steeds hogere internationale mobiliteit ingewikkelder wordt om te bepalen wie tot 'eerste' of 'tweede' generatie emigranten behoort;

overwegende dat:

  • de kinderen van eerste generatie Nederlandse emigranten vaak veel meer "duaal" zijn dan hun ouders, in de zin van het hebben van een band met twee landen;

  • sommige andere Europese landen in het kader van nationaliteitswetgeving een "aantoonplicht" van het hebben van een band met het land in het leven hebben geroepen;

  • over de afgelopen decennia duizenden Nederlanders onvrijwillig, onverwacht, onwetend en op onredelijke wijze het Nederlanderschap hebben verloren;

  • er veel bezorgde berichten van Nederlandse ouders binnen zijn gekomen n.a.v. de bekendmaking van bovengenoemde brief (via verschillende Facebook-groepen van Nederlanders in andere landen, alsmede als reactie op de nieuwsbrief van Eelco Keij: https://eelcokeij.com/2018/09/11/update-dubbele-nationaliteit-concept-wetsvoorstel-1e-kwartaal-2019/), gericht op de toekomstige positie van hun kinderen;

voorts overwegende dat:

  • de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid per brief van 11 september 2018 aan de Kamer heeft laten weten dat het bovengenoemde wetsvoorstel zal verschijnen in het eerste kwartaal van 2019, en daarmee waarschijnlijk vóór het eerstvolgende landelijk congres van D66;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • stappen te ondernemen zodat de tweede generatie Nederlandse emigranten een heel concrete oplossing aangereikt krijgt tot het behouden van het Nederlanderschap naast een ander burgerschap, mits ze zelf daarin actieve stappen onderneemt, en dat voor de "onvrijwillige ex-Nederlanders" een eenmalige herstelregeling wordt gecreëerd, met instandhouding van hun andere burgerschap, binnen het kader van het aankomende wetsvoorstel;

en gaat over tot de orde van de dag.