Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.05

Voorstel A: Begrijpelijkheid van stemprocedure

Indiener
Thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat
Woordvoerder
Guy Puylaert
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen


Betreft: Tekst toevoegen

Toe te voegen na regel 98:

2. De begrijpelijkheid van de stemprocedure, onder andere vast te stellen door een tijdige evaluatie, in het oog wordt gehouden tijdens het invoeren van dit voorstel.