Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.17.B

Voorkom import vuile diesels

Indiener
Thema Afdeling Ruimte en Mobiliteit
Woordvoerder
Roxy Tacq
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

 • D66 zich inzet voor emissieloos verkeer omdat dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid van bewoners en bezoekers van steden en dorpen;

 • we in een aantal steden en op een aantal plekken te maken hebben met een slechte luchtkwaliteit die niet past bij de adviezen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO (en soms de Nederlandse wettelijke normen overschrijdt);

 • autoverkeer voor een belangrijk deel bijdraagt aan deze slechte luchtkwaliteit. Vooral diesels stoten veel emissies uit (fijnstof, Nox);

 • invoering van een geharmoniseerd stelsel van milieuzones in Nederland een van de maatregelen is die bijdraagt aan een beter milieu;

 • in Duitsland het beleid ten aanzien van dieselauto’s zo streng wordt dat in een groot aantal steden ook “nieuwere” diesels zullen worden geweerd. Hierdoor komen er veel diesels op de markt en daalt de prijs;

 • de import van tweedehands dieselauto’s nu al toeneemt en dat dit mogelijk verder toeneemt door de Duitse maatregelen (Jaarlijks worden momenteel ongeveer 60 duizend diesels geïmporteerd);


overwegende dat:

 • door een prijsdaling van tweedehands diesels Nederlandse automobilisten mogelijk overstappen van een benzineauto op een diesel, met alle nadelige gevolgen van dien;

 • het verstandig is de effecten van Duits beleid en de import van dieselauto’s te monitoren;

 • de stappen de we in Nederland zetten richting minder emissies en meer emissieloos vervoer niet moeten worden tegengewerkt door dumping of import van relatief vieze auto’s uit andere landen;


roept de Tweede Kamerfractie op:

 • om het kabinet te laten onderzoeken of dieselauto’s worden geïmporteerd uit Duitsland als gevolg van het Duitse milieuzone beleid en andere maatregelen ten nadele van diesels;

 • om het kabinet te laten onderzoeken hoe de import van vervuilende tweedehands dieselauto’s kan worden ontmoedigd;

en gaat over tot de orde van de dag.