Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.09.A

Verhogen vaccinatiegraad

Indiener
Afdeling D66 Eindhoven
Woordvoerder
Jorien Migchielsen
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

 • de vaccinatiegraad in Europa daalt en in 2016 maar 7 EU-landen erin slaagden de vaccinatiegraad van 95% te halen, met als dieptepunt een schamele 79% in Frankrijk;

 • er tussen 2008 en 2015 in de EU 215 duizend gevallen zijn geweest van ziektes die door vaccinatie voorkomen hadden kunnen worden en er recente uitbraken van de mazelen zijn geweest in Frankrijk, Italië en Griekenland;

 • een aantal individuele lidstaten uiteenlopende maatregelen nemen in hun land de vaccinatiegraad te verhogen;

 • er veel maatschappelijke onrust is bij met name ouders over de dalende vaccinatiegraad;


Overwegende dat:

 • kinderen pas met 14 maanden de BMR-vaccinatie (bof, mazelen, rode hond) krijgen;

 • mensen met een bepaalde aandoening überhaupt niet gevaccineerd kunnen worden;

 • bovenstaande groepen afhankelijk zijn van groepsimmuniteit, waarbij minimaal 95% van de bevolking gevaccineerd moet zijn;

 • met name mazelen heel besmettelijk is;

 • virussen zich niet aan grenzen houden;

 • het een overheidstaak is de volksgezondheid te waarborgen en met name de zwaksten in onze samenleving te beschermen;


verzoekt de delegatie van het Europees Parlement:

 • te (laten) onderzoeken welke concrete maatregelen er genomen kunnen worden om de vaccinatiegraad binnen de EU te verhogen, met als doel het aantal te voorkomen zieken en doden terug te dringen;

en gaat over tot de orde van de dag.