Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.04.A

Treurnis Raadgevend Referendum

Indiener
Flip Hoedemaeker e.a.
Woordvoerder
Flip Hoedemaeker
Stemadvies
Neutraal
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

  • in het regeerakkoord Rutte III is afgesproken dat het toen bestaande raadgevend referendum zou worden afgeschaft;

  • in eerste instantie door de Tweede Kamerfractie werd gesteld dat D66 dit punt verloren had in de formatie;


overwegende dat:

  • dat gedurende het traject van het afschaffen van het raadgevend referendum D66 zich in publieke uitingen steeds meer is gaan identificeren met het afschaffen ervan;

  • dat tijdens het traject tot afschaffing van het raadgevend referendum er is nagelaten om met concrete initiatieven voor alternatieven voor burgerinspraak te komen;

  • dat er hierdoor onduidelijkheid ontstond bij zowel een deel van de kiezers als leden over de positie van de D66-top aangaande het betrekken van kiezers bij de politiek;

  • met ‘democratie voor nu’ de partij op een positieve wijze deze tekortkoming herstelt, maar dat niet wordt teruggeblikt op de onduidelijke positie van D66 daarvoor heeft ingenomen;

  • partij als D66 de geloofwaardigheid versterkt als het ook zelfkritisch durft te zijn;


spreekt uit dat:

  • het de onduidelijkheid over de positie van D66 rond het afschaffen van het raadgevend referendum betreurt;

en gaat over tot de orde van de dag.