Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.13.B

Terugdringen blik in zwerfafval

Indiener
Algemene ledenvergadering thema-afdeling Duurzaam
Woordvoerder
Remko Zuidema
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

  • de problematiek van zwerfafval al enkele decennia in tal van gremia de aandacht heeft;

  • er inmiddels tientallen studies en onderzoeken zijn gedaan met de doelstelling het probleem van zwerfaval op te lossen;

  • deze tot op heden niet hebben geleid tot enige vorm van oplossing;

  • deze problematiek thans noodgedwongen wordt opgelost door gemeenten en goedwillende burgers die zwerfafval opruimen;

  • inmiddels door de staatssecretaris voor milieu een einddatum is gesteld met betrekking tot invoering statiegeld voor plastic flesjes, maar er geen maatregel is aangekondigd met betrekking tot blikjes;


overwegende dat:

  • zwerfaval uit veel verschillende componenten bestaat, maar dat qua volume kleine drankverpakkingen (plastic flesjes en blikjes) meer dan 50% van het zwerfafval uitmaken;

  • ondanks acties en onderzoeken zwerfafval voor ruim 70% van de inwoners nog steeds een belangrijk punt van ergernis vormt;

  • het van belang is dat er ook een einde komt aan de blikjes in het zwerfafval;

  • het geen oplossing kan zijn om tot in lengte van jaren kinderen van scholen en verenigingen en vele vrijwilligers (ZAPpers) op te zadelen met opruimen van zwerfafval;


roept de Tweede Kamerfractie op:

  • het kabinet te bewegen te komen tot een plan van aanpak inclusief een doelstelling teneinde zo spoedig mogelijk de hoeveelheid drankblikjes in zwerfafval terug te dringen;

en gaat over tot de orde van de dag.