Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.02.A

Statushouders tussen 18 en 21 jaar

Indiener
Afdelingsvergadering Den Haag
Woordvoerder
Betty Aardewerk
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


Constaterende dat:

  • Jonge statushouders tussen 18 en 21 jaar vaak jaren hebben doorgebracht in een asielzoekerscentrum waardoor zij nauwelijks de kans hadden om te integreren en bovendien hun financiĆ«le positie vanaf het begin kwetsbaar is;


Overwegende dat:

  • het van belang is om zo min mogelijk kostbare tijd te verliezen bij de start van integratie en ondersteuning voor jonge statushouders vanaf het begin cruciaal is om hun kwetsbare positie te versterken;


verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • zich maximaal in te spannen voor jonge statushouders tussen 18 en 21 jaar opdat zij een betere kans hebben in de maatschappij;


en gaat over tot de orde van de dag.