Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.16

Spelregels en bestuurlijke speelruimte vooraf vaststellen

Indiener
Lukas Meursing en Wytse Dassen
Woordvoerder
Lukas Meursing
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft:        Tekst wijzigen
Regelnummer:     473-488

Huidige tekst:

Constaterende dat:
• Besluitvorming na participatietrajecten vaak niet openbaar en transparant is.

Overwegende dat:
• Het inzichtelijk maken van afwegingen een cruciale rol speelt bij begrip voor het besluit;
• Participatie gebaat is bij duidelijke spelregels vooraf.

Spreekt uit dat:
1. D66 zich lokaal en regionaal inzet voor het introduceren van een verantwoordingsplicht voor het college en de gemeenteraad bij participatieprocessen.

Voorgestelde tekst:

Constaterende dat:
• Besluitvorming na participatietrajecten vaak niet openbaar en transparant is.
• Vooraf vaak onvoldoende duidelijk is welke ruimte er is om inbreng vanuit participatie in besluitvorming mee te nemen.


Overwegende dat:
• Het inzichtelijk maken van afwegingen een cruciale rol speelt bij begrip voor het besluit;
• Participatie gebaat is bij duidelijke spelregels en afbakening vooraf.

Spreekt uit dat:
1. D66 zich lokaal en regionaal inzet voor het vaststellen van spelregels en bestuurlijke speelruimte vooraf en een verantwoordingsplicht voor het college en de gemeenteraad bij participatieprocessen.