Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.16.B

Sjoemeldiesels

Indiener
Thema Afdeling Ruimte en Mobiliteit
Woordvoerder
Roxy Tacq
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

 • autofabrikanten hebben op grote schaal gefraudeerd met diesel- en benzineauto’s. Daardoor rijden er veel auto’s met een verhoogde uitstoot;

 • de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid lijdt onder de uitstoot van deze voertuigen;

 • autofabrikanten hebben enkele terugroepacties gedaan om dit alsnog te herstellen. Daarmee vermindert de uitstoot en de milieulast van de auto;

 • in Duitsland speelt dezelfde problematiek. De Duitse overheid gaat automobilisten verplichten om binnen 18 maanden te voldoen aan de terugroep en de fabrikanten er alsnog voor zorgen dat de uitstoot van de betreffende auto’s aan d3 gestelde normen voldoet;


overwegende dat:

 • vervuilende uitstoot zo veel mogelijk beperkt moet worden;

 • auto’s die op de markt zijn gebracht zonder te voldoen aan de gestelde milieunormen door de fabrikanten zo snel mogelijk hersteld moeten worden;

 • consumenten vanzelfsprekend moeten meewerken maar niet moeten opdraaien voor de kosten als gevolg van het gesjoemel van en de gepleegde fraude door autofabrikanten;

 • onnodige kosten voor consumenten bij de APK-keuring moeten worden voorkomen;


roept de Tweede Kamerfractie op:

 • zich ervoor in te zetten om het kabinet te laten onderzoeken hoeveel diesel- en benzineauto’s in Nederland rondrijden die niet voldoen aan de uitstootnorm als gevolg van gesjoemel en fraude door autofabrikanten;

 • het kabinet aan te spreken en op te roepen om zich ervoor in te zetten dat het herstel van de “fraudeauto’s” daadwerkelijk op korte termijn plaatsvindt;

 • om als uitgangspunt te nemen dat de autofabrikanten en niet de consumenten de kosten moeten dragen van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de auto;

en gaat over tot de orde van de dag.