Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.10

resolutie E: Correctief referendum

Indiener
AAV Apeldoorn
Woordvoerder
Robert Jan Jonker
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft:        Tekst wijzigen

Regelnummer:    287 – 290

Huidige tekst:

D66 zich inzet voor een bindend correctief referendum, met een uitkomstdrempel wat betreft de geldigheid van de uitslag, waarbij het aantal tegenstemmen gelijk of groter is dan de helft plus een van de opkomst van de meest recente Tweede Kamerverkiezingen.

Voorgestelde tekst:

D66 zich inzet voor een bindend correctief referendum op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, met een uitkomstdrempel wat betreft de geldigheid van de uitslag, waarbij het aantal tegenstemmen gelijk of groter is dan de helft plus een van de opkomst van de meest recente verkiezingen op het betreffende niveau.