Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.09

resolutie C Burgerfora

Indiener
AAV Apeldoorn
Woordvoerder
Robert Jan Jonker
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft:        Wijziging

Regelnummer:    171 en 184

Huidige tekst:

Regel 171:
De toegankelijkheid van de besluitvorming op landelijk niveau beperkt is.

Regel 184:
op initiatief van de Tweede Kamer of regering er per thema een burgerforum

Voorgestelde tekst:

Regel 171:
De toegankelijkheid van de besluitvorming beperkt is.

Regel 184:
op initiatief van de Tweede Kamer of regering , dan wel Provinciale Staten of de Gemeenteraad, er per thema een burgerforum