Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.01

resolutie C: Burgerfora

Indiener
AAV Apeldoorn
Woordvoerder
Gerrit Altena
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft: tekst toevoegen


Toe te voegen na regel 185:

In de loting wordt geborgd dat deelnemers representatief zijn voor de samenleving.