Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.08

Regionale herkenbaarheid

Indiener
Marian Louppen
Woordvoerder
Marian Louppen
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
AangenomenBetreft: Tekst toevoegen

Toe te voegen na regel 98:

Dat binnen de D66-Tweede Kamerfractie een verdeling over regio’s wordt gemaakt met als doel dat Kamerleden naast hun algemene vertegenwoordigende taak, speciale aandacht geven aan de belangen van en de contacten met de hen toebedeelde regio, waarmee zij een hechte band onderhouden.