Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.11

Promotie partijloze bewindslieden

Indiener
Thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat
Woordvoerder
Guy Puylaert
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft: Tekst toevoegen

Toe te voegen na regel 328:

•    D66 voorstander is van bewindslieden die worden benoemd vanwege hun kennis en kunde en niet omdat ze lid zijn van een bepaalde politieke partij.