Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.15

Politiek primaat gemeenteraad

Indiener
Thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat
Woordvoerder
Guy Puylaert
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft: Tekst toevoegen

Toe te voegen na regel 370:

“, waarbij het politiek primaat bij de gemeenteraad ligt.”Betreft: Tekst toevoegen