Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.18.B

Pakketbezorging

Indiener
Thema Afdeling Ruimte en Mobiliteit
Woordvoerder
Bart Vink
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

overwegende dat

 • duurzamer gedrag van consumenten van belang is om onze klimaat- en duurzaamheidsambities waar te maken;

 • een groot deel van de distributie van pakketten in Nederland plaatsvindt met (bestel)auto’s en vrachtwagens;

 • dit transport in meer of mindere mate CO2-uitstoot en schadelijke emissies tot gevolg heeft (NOx, fijnstof);

 • de logistieke sector zich inspant om te komen tot zo veel mogelijk emissievrije stadslogistiek in 2025, maar dat ook consumenten in hun gedrag actief kunnen bijdragen aan duurzamer transport;

 • bezorging met verschillende vervoersmiddelen (bv vrachtwagen, bestelbusje, fiets) verschillende klimaat- en milieu-impact heeft;

 • dergelijke verschillen bij producten (bv wasmachines en stofzuigers) steeds meer zichtbaar worden gemaakt, maar bij het transport (nog) niet;

constaterende dat

 • de e-commerce sector (pakketbezorging) een niet-verplicht “bewust bezorgd” label heeft ontwikkeld waarmee consumenten inzicht kunnen verkrijgen in de manier van bezorging en de bijbehorende uitstoot;

 • het in de praktijk voor consumenten nog steeds moeilijk is om bij online-aankopen te zien wat de klimaat- en milieu-impact van het transport is;

van mening dat

 • de overheid duurzame pakketbezorging moet stimuleren en ook moet bijdragen aan bewustwording en duurzamer consumentengedrag;

 • consumenten inzicht moeten hebben in de wijze van transport en de milieulast van online bestelde artikelen, zodat ze bij hun aankoop een bewuste keuze kunnen maken voor de meest duurzame wijze van transport;

 • het geïntroduceerde duurzaamheidslabel voor pakketbezorging hieraan kan bijdragen, maar vooralsnog (te) weinig oplevert;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

 • er bij het kabinet op aan te dringen de klimaat- en milieu-impact van transport van online-aankopen zichtbaar te maken voor consumenten bij hun aankoop;

 • het kabinet op te roepen hierover afspraken te maken met bezorgdiensten;

en gaat over tot de orde van de dag.