Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.04

Open organisatiecultuur bij overheden

Indiener
AAV Zwolle
Woordvoerder
Sonja Paauw
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft:        Tekst toevoegen


toe te voegen na regel 392/434/470 (in de toelichting) (voorstel H, I en J)

Het succes van dit voorstel hangt af van een open en pro-actieve organisatiecultuur bij overheden en vertrouwen in mensen als grondhouding. Om deze open cultuur te bereiken en te versterken moeten overheden in staat worden gesteld om daar ook trainings- en bewustwordingsprogramma's voor te organiseren.
toe te voegen na regel 407/446/482 (bij de overwegende dat) (voorstel H, I en J)
•    D66 overheden in staat wil stellen te blijven werken aan de organisatiecultuur die daar bij past.