Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.20.B

Onvoorwaardelijke voortzetting van de versterkingsoperatie in Groningen

Indiener
Arjan de Boer e.a.
Woordvoerder
Willem Schaap
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

  • het huidige kabinet heeft besloten de versterkingsoperatie in Groningen tijdelijk stop te zetten;

overwegende dat:

  • de maximale hoeveelheid gas dat per jaar gewonnen mag worden veel meer is dan de hoeveelheid die door het Staatstoezicht op de Mijnen als verantwoord wordt geacht;

  • de Nederlandse bevolking niet voorbereid is om zonder aardgas goed te kunnen functioneren;

  • de Nederlandse industrie op korte termijn geen alternatieven voor het gebruik van aardgas heeft en dat afschakelen van industrie economische effecten heeft op Nederland die niet zijn te overzien;

  • dat het daarom niet realistisch is dat de hoeveelheid te winnen aardgas op korte termijn wordt terug gebracht tot 12,4 miljoen m3 danwel dat de gehele aardgaswinning wordt gestopt. Waardoor de bron van de schade niet verdwijnt;

  • dat vele verantwoordelijke politici (Dhr. Kamp, Dhr. Paas en Dhr. Wiebes) de versterkingsoperatie hebben toegezegd;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • de regering op te roepen de versterkingsoperatie onverwijld ter hand te nemen in lijn met eerder gedane beloften door verantwoordelijke bewindspersonen;

en gaat over tot de orde van de dag.