Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.11.A

Nederlandse kinderen in Koerdische IS-Kampen

Indiener
Thema Afdeling Senioren & Samenleving
Woordvoerder
Leontien Hellferich & Abel Nijdam
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

 • Nederlandse vrouwen van voormalige IS-strijders met hun (veelal jonge) kinderen zich in Irak in Koerdische gevangenschap bevinden;

 • deze Nederlandse vrouwen veelal niet in staat zijn contact op te nemen met een officiĆ«le Nederlandse vertegenwoordiging;

 • deze Nederlandse vrouwen daardoor niet in staat zijn zich te stellen onder de Nederlandse rechtspraak;

 • de Nederlandse regering klaarblijkelijk onvoldoende initiatieven neemt om deze vrouwen in staat te stellen dit alsnog te doen;


overwegende dat:

 • Nederland medeondertekenaar is van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) en dit verdrag ook heeft geratificeerd;

 • de kinderen van IS-strijders, geboren uit Nederlandse moeders, krachtens dit verdrag recht hebben op bescherming door de Nederlandse staat;

 • zij die bescherming tot nu toe ontberen;

 • ook andere landen van de Europese Unie met een vergelijkbare problematiek kampen, waarvoor elk land een eigen oplossing zoekt;

 • D66 als kernwaarde heeft het koesteren van de grondwaarden waarbij de rechtsstaat bovengeschikt is aan andere belangen;

 • het ongewenst is dat kinderen opgroeien in gevangenkampen;


verzoekt de Tweede Kamerfractie te bevorderen dat:

 • de Nederlandse vrouwen van IS-strijders zich kunnen laten berechten door Nederlandse rechters;

 • hun kinderen de bescherming van de Nederlandse overheid krijgen, waarop zij krachtens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) recht hebben;

en gaat over tot de orde van de dag.