Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

AOM 108.01

Inleestijd voor moties

Indiener
Arjan de Boer e.a.
Woordvoerder
Arjan de Boer
Stemadvies
Neutraal
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

  • het Landelijk Bestuur het pre-advies op moties pas tijdens de inhoudelijke en plenaire sessies tijdens het Congres mondeling toelicht;


overwegende dat:

  • een eerdere publicatie van de toelichting op het stemadvies leden de mogelijkheid biedt om zich voorafgaand aan het congres inhoudelijk te verdiepen;

  • deze inhoudelijke verdieping bijdraagt aan het oordeel van leden over de motie en het inhoudelijk debat;


verzoekt het Landelijk Bestuur:

  • bij de publicatie van de moties voorafgaand aan het Congres ook de toelichting van de pre-adviezen op de moties te publiceren;

en gaat over tot de orde van de dag.