Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

AOM 108.02

Iedereen doet mee

Indiener
Martijn ten Ham e.a.
Woordvoerder
Martijn ten Ham
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

  • de publicaties van D66 op een te hoog taalniveau beschikbaar worden gesteld om voor een vrede doelgroep toegankelijk te zijn;

  • de resolutie Democratie van NU onlangs gepubliceerd is en deze niet voor de brede doelgroep die wij willen bereiken leesbaar is;


overwegende dat:

  • het verkiezingsprogramma toegankelijk (B1 niveau) is geschreven zodat iedereen deze laagdrempelig kan lezen;

  • elk lid op gelijke basis mee moeten kunnen denken over de standpunten en richting die wij als partij willen uitdragen;


verzoekt het Landelijk Bestuur:

  • alle aangenomen resoluties in zowel hun originele tekst als in het meer toegankelijke taalniveau B1 leesbaar te stellen zodat iedereen mee kan doen;


en gaat over tot de orde van de dag.