Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.07.A

Humanitaire situatie in Griekse vluchtelingenkampen

Indiener
Thema afdeling Internationale Samenwerking
Woordvoerder
Jelger Groeneveld
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

 • het hervestigingsprogramma afgesproken in 2015 in najaar 2017 weliswaar formeel ten einde is gekomen maar dat substantieel minder vluchtelingen hervestigd zijn dan beoogd;

 • de instroom van vluchtelingen in Zuid-Europese landen niet afneemt, maar weer toeneemt;

 • de instroom in Nederland is genormaliseerd naar het niveau voor de vluchtelingencrisis van 2015;


overwegende dat:

 • in Griekse vluchtelingenkampen de humanitaire omstandigheden zeer slecht zijn, in het bijzonder het kamp Moria op het Griekse Lesbos;

 • deze vluchtelingenkampen ver boven hun capaciteit bewoond zijn, er geen perspectief is op adequate opvang, noch zekerheid verblijfstatus;

 • dit de psychische gesteldheid van toch al kwetsbare en getraumatiseerde kinderen zoveel schade toebrengt dat zij zich in toenemende mate proberen van het leven te beroven, aldus de daar aanwezige Artsen zonder Grenzen;

 • de vluchtelingensituatie in Griekenland elke humanitaire norm in de EU overschrijdt, en de ontstane situatie ter plekke moreel op geen enkele wijze te verantwoorden is;

 • het hervestigingsprogramma afgesproken in 2015 in najaar 2017 weliswaar formeel ten einde is gekomen maar dat substantieel minder vluchtelingen hervestigd zijn dan beoogd; 

 • solidariteit binnen de EU omtrent asielzoekers onder zware druk staat, wat de werking maar ook het morele leiderschap van de EU schade toebrengt;

 • in plaats van asielopvangcapaciteit verder te reduceren, Nederland deze capaciteit beter in kan zetten om een onnodige humanitaire ramp binnen de EU af te wenden; 


verzoekt de Tweede Kamerfractie:

 • de regering te verzoeken urgent op Europees niveau tot nieuwe afspraken te komen voor herplaatsing van vluchtelingen die op de Griekse eilanden onder inhumane omstandigheden leven; 

 • zich urgent op elke wijze maximaal in te spannen de onacceptabele humanitaire situaties in vluchtelingenkampen binnen de EU te verlichten;


en gaat over tot de orde van de dag.