Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.03.A

Gelijke kansen voor iedereen? D66, weg achter dat rookgordijn!

Indiener
Thema-afdeling Zorg & Welzijn
Woordvoerder
Pepijn Vemer
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

 • bijna een kwart van de volwassen Nederlanders rookt, ruim 3 miljoen mensen. Ongeveer 17% rookt dagelijks;

 • roken kost jaarlijks twintigduizend levens kost, ruim vijftig doden per dag. Eén op de vier zware rokers overlijdt vóór hun 65e;

 • roken en de effecten van roken zijn ongelijk zijn verdeeld in Nederland. Ruim 22% van de laag opgeleide Nederlanders rookt dagelijks, tegen minder dan 9% hoog opgeleiden. Mensen met een lagere sociaal-economische status (SES) hebben een aanmerkelijk hoger risico om te overlijden als gevolg van tabak;

 • de kans om te beginnen met roken is groter wanneer iemand opgroeit in een omgeving waarin gerookt wordt;

 • ondanks jaren van stop-rokenbeleid, blijft het percentage rokers hoog. Daarom is het belangrijk ons te richten op het voorkomen van nieuwe rokers;

 • rookvrije Generatie, een initiatief van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, zet zich in voor een generatie kinderen die opgroeit zonder de schadelijke gevolgen van roken en zonder de verleiding om te gaan roken;


overwegende dat:

 • roken verslaafd maakt: dat vermindert de ruimte voor de eigen vrije wil. Meeroken schaadt anderen: dat is een inbreuk op hun vrije wil;

 • D66 graag gelijke kansen voor iedereen wil. Dit strookt niet met een samenleving waarin bijna een kwart van de Nederlanders door tabak een ongezond leven tegemoet gaat, waarbij dit ongelijk is verdeeld over opleiding en SES;

 • er een momentum is ontstaan om de handen ineen te slaan tegen rookverslaving. D66 heeft een unieke kans om daar als eerste politieke partij bij aan te sluiten;


roept het Landelijk Bestuur op:

 • zich aan te sluiten bij het initiatief Rookvrije Generatie;

 • alle politieke vertegenwoordigingen van D66 aan te sporen zich ook aan te sluiten bij het initiatief Rookvrije Generatie;


en gaat over tot de orde van de dag.