Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.19.B

Gasbesluit

Indiener
Arjan de Boer e.a.
Woordvoerder
Arjan de Boer
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

  • het huidige kabinet heeft besloten de gaswinning uiterlijk in 2022 te halveren en uiterlijk in 2030 stop te zetten;

  • het huidige kabinet bij het nieuwe gasbesluit voorstelt om de gaswinning voor het komend jaar te verlagen;

overwegende dat:

  • de bevingsschade wordt vergroot door de verhoogde tussentijdse gaswinning;

  • de Mijnraad heeft geadviseerd heeft zo snel mogelijk de gaswinning af te bouwen tot een maximum van 12,4 miljard kuub per jaar;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • om toe te zien op de spoedige afbouw van de gaswinning tot 2022 tot een maximale winning van 12,4 miljard kuub per jaar en er op toe te zien dat de winning niet tussentijds wordt verhoogd;

en gaat over tot de orde van de dag.