Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.15.B

EU Energie Unie en internationale gasroutes

Indiener
Thema afdeling Internationale Samenwerking
Woordvoerder
Jelger Groeneveld
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

 • de Europese Unie in 2015 een Energie Unie is overeengekomen, welke energie veiligheid, stabiliteit, diversiteit en verduurzaming beoogd;

 • deze zomer de EU is overeengekomen dat in 2030 minimaal 32% van de opgewekte energie in de EU uit herwinbare bron dient te komen;

 • Duitsland heeft ingestemd met de constructie van de Gazprom NordStream2 gasleiding van Rusland naar Duitsland, waar ook Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij de financiering en constructie;

 • het kabinet heeft aangekondigd in 2030 de Groningse gaswinning te beëindigen;


overwegende dat:

 • Duitsland met de verdubbeling van de Nordstream pijp tegen de Energie Unie in gaat en deze zo ondermijnd wordt;

 • de Nordstream2 gasleiding meer Gazprom-gas direct en geconcentreerd via één route naar de EU zal transporteren, terwijl de Energie Unie consumptie en afname van fossiele brandstoffen in de EU beoogt te reduceren;

 • hierdoor de financiële-, energie- en politieke kwetsbaarheid van Oekraïne toeneemt; 

 • concentratie van aanvoer via Duitsland de stabiliteit van energie leveringen onder druk zet; 

 • deze pijp op deze wijzen instrumenteel kan worden in politisering van energie rond Oekraïne en EU; 

 • Duitsland met de Nordstream2 pijp tegen de Energie Unie in gaat en deze zo ondermijnd wordt; 

 • het kabinetsvoornemen de Groningse gaswinning te stoppen, niet dient te leiden tot inkoop goedkoop verkregen fossiele vervangingscapaciteit, maar dat de energietransitie radicaal ingezet wordt; 


verzoekt de Tweede Kamerfractie:

 • het kabinet te verzoeken onze Europese partners te houden aan de afgesproken Energie Unie in al haar doelstellingen, namelijk energie, veiligheid, stabiliteit, diversiteit en verduurzaming alsmede de afspraak in 2030 32% van de opgewekte energie in de EU uit herwinbare bron te laten komen;


en gaat over tot de orde van de dag.