Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RM 108.03

Draagvlak

Indiener
Boris van der Ham
Woordvoerder
Boris van der Ham
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Vervallen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

  • de afgelopen decennia vele vergeefse pogingen zijn gedaan om ons democratisch systeem duurzaam te verbeteren, zoals het invoeren van een bindend, correctief referendum;


overwegende dat:

  • de noodzaak om ons democratisch systeem te verbeteren onverminderd groot is;

  • de resolutie ´Democratie van nu´ daartoe een aantal concrete voorstellen doet voor het invoeren van een correctief bindend referendum;

  • aanpassen van de grondwet hangt op het vinden van draagvlak bij kiezers en andere politieke partijen en zonder het vinden van draagvlak er per saldo niets zal verbeteren;


verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • de uitgangspunten van ´Democratie van nu´ voor het invoeren van het bindend correctief referendum als startpunt te nemen voor het gesprek met andere politieke stromingen en kiezers;

  • het vinden van draagvlak voor het daadwerkelijk realiseren van een bindend correctief referendum prioriteit te geven;


en gaat over tot de orde van de dag.