Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.10.A

Democratisch gehalte samenleving

Indiener
Flip Hoedemaeker e.a.
Woordvoerder
Flip Hoedemaeker
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

  • het D66 congres via de resolutie ‘Democratie van nu’ nieuwe inhoud probeert te geven aan democratische vernieuwing;


overwegende dat:

  • de afgelopen decennia de politiek zich op een aantal belangrijke punten uit de samenleving heeft teruggetrokken, waar o.a. ondemocratische (internationalisering) organisaties, marktwerking, juridisering en bureaucratisering voor in de plaats zijn gekomen;

  • kiezers op een aantal belangrijke punten minder in staat zijn om via hun stem en de politiek hun wensen kenbaar te maken over de richting van het land;

  • dit het democratisch gehalte van de samenleving kan doen laten afnemen;


verzoekt het Landelijk Bestuur:

  • om bij het vormgeven van nieuwe landelijke en Europese verkiezingsprogramma's de zorg over het afnemen van het democratisch gehalte van de samenleving te laten doorklinken, en ook huidige standpunten die hier haaks op staan te heroverwegen;


en gaat over tot de orde van de dag.