Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.12

Amendement F Opfrissing: Recht van instemming

Indiener
Flip Hoedemaeker e.a.
Woordvoerder
Flip Hoedemaeker
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft: Tekst toevoegen

Tekst toe te voegen na regel 334:

2. Het parlement recht van instemming krijgt wat betreft deze benoemingen.