Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RM 108.01

Actie voor Democratische vernieuwing DEMOCRATIE VAN NU

Indiener
Flip Hoedemaeker
Woordvoerder
Flip Hoedemaeker
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

  • dat in de resolutie ‘Democratie van nu’ een aantal voorstellen wordt gedaan voor democratische vernieuwing en het verstevigen van kiezersinvloed;

overwegende dat:

  • de regering met het afschaffen van het raadgevend referendum een vorm van burgerinspraak afschafte, zonder daar in het regeerakkoord een alternatief tegenover te stellen;

  • de regering sindsdien ook geen nieuwe eigen voorstellen heeft gedaan;

  • eind 2018 de Staatscommissie Parlementair Stelsel (‘commissie Remkes’) met bevindingen komt inzake democratische vernieuwing, maar dat de regeringspartijen zich niet hebben gecommitteerd om iets met de uitkomsten te doen;

  • een van de richtingwijzers van D66 is: vertrouw in de eigen kracht van mensen;

  • de noodzaak tot het verbeteren van de democratie en het betrekken van kiezers bij de politiek groot is, en verdere stilstand of vertraging onwenselijk is;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • om nog tijdens deze kabinetsperiode zelf het initiatief te nemen tot het vormgeven en indienen van een wetsvoorstel waarin de voorstellen tot democratische vernieuwing uit ‘democratie van nu’ terugkeren;

en gaat over tot de orde van de dag.