Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Kandidaten

Michiel Scheffer

Geschillencollege lid
  • Geboortedatum: 08 mei 1964
  • Woonplaats: Nijmegen

Huidige functie:
Gedeputeerde

Huidige functie binnen of namens D66:
Gedeputeerde in de provincie Gelderland
Lijsttrekker PS2019 Gelderland

Vroegere functies binnen of namens D66:
1982-1983 Lid afdelingsbestuur Belgie
1983-1985 Lid Regiobestuur Utrecht
1992-1997 Lid Landelijke Programmacommissie

1997-2002 Voorzitter Landelijke Programmacommissie

2000-2003 Voorzitter Amsterdam Oost-Zeeburg

2009-2011 Voorzitter Rijk v. Nijmegen

2011-2015 Fractievoorzitter PS Gelderland

2012-2015 Lid Bestuur Bestuurdersvereniging

Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Commissie Kwaliteitsafspraken MBO

Bent u momenteel lid van een vertegenwoordigend lichaam?
Nee

In het verleden actief geweest voor een andere partij?
Nee

Motivatie
Ik heb in de partij D66 de nodige conflicten en geschillen meegemaakt in allerlei functies gedurende nu 36 jaar lidmaatschap. Geschillen zijn onvermijdelijk in een democratie, vooral wat mensen ambities hebben of tekort schieten. Het is wel van belang ze vreedzaam en respectvol op te lossen zo dat mensen verder kunnen. Daarbij mag het niet zo zijn dat mensen lijden onder D66, maar ook niet dat D66 lijdt onder de driften van mensen. Aan het begin van de schemering van mijn politieke loopbaan stel ik me graag in dienst van het oplossen van geschillen, en zo mensen en de partij bijstaan. In de geschillencommissie wil ik als lid de eerste schreden zetten. Ik hoop jullie niet teleur te stellen.