Congres 107 in Rotterdam

Kandidaten

Marjet van Bezooijen

Lid Geschillencollege
 • Geboortedatum: 25 september 1988
 • Woonplaats: Amsterdam

Beroep of maatschappelijke functie:

 • Advocaat

Huidige functie binnen of namens D66:

 • Lid werkgroep Mensenrechten D66 Amsterdam
 • Lid werkgroep Justitie Jonge Democraten
 • Lid campagneteam GR2018 Jonge Democraten Amsterdam
 • Sept. 2013 - okt. 2014: Lid onderzoeksgroep ‘Goed bestuur op Sint Maarten’ (Studievereniging Politeia/ Universiteit Utrecht)
 • Jan. - sept. 2012: Lid commissie IDEEweek 2012 (Introductieweek Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Juli 2009 – juni 2010: Penningmeester algemeen bestuur van de Amsterdamse Studenten Vereniging Leeuwenburg (A.S.V.L.)

Vroegere functies D66:

 • n.v.t.

Andere maatschappelijke functies:

 • Dec. 2017 - heden: Vrijwilliger bij 'Blik op Talent'

Lid van een vertegenwoordigend lichaam?

 • Nee

   

Namens een andere partij dan D66 een functie vervuld?

 • Nee 

Toelichting op kandidatuur:

Met D66 geloof ik in een harmonieuze samenleving en de kracht van mensen om deze te creëren. Vernieuwing en groei hebben echter wel ruimte nodig. Nieuwe ideeën kunnen in de knel komen met bestaande procedures, de vele belangen zijn soms moeilijk te combineren en progressieve ambities zorgen zo nu en dan voor grote uitdagingen. Geschillen zijn op dergelijke momenten niet te voorkomen. Wel is het belangrijk er goed mee om te gaan. Het Geschillencollege heeft naar mijn mening een waardevolle rol binnen D66: ruimte geven aan de ontwikkeling van D66 en haar leden. Als lid van het Geschillencollege hoop ik mij te kunnen inzetten om niet alleen te komen tot een uitspraak, maar ook tot een oplossing. Door belangen bespreekbaar te maken, tijd te nemen uitleg te geven en partijen het gevoel te geven gehoord te zijn, hoop ik persoonlijk te kunnen bijdragen aan een nog harmonieuzer en krachtiger D66. Hiervoor vraag ik om uw stem.