Congres 107 in Rotterdam

Indienen moties & Kandidaatstellen

Wilt u een motie indienen voor het komend congres? Dat kunt u doen via deze formulieren.

Wilt u zich kandidaatstellen voor een functie in de vereniging? Dat kunt u doen via deze pagina