Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Programma

  • zaterdag 06 oktober
  • 14:30 - 15:20
  • Dexter 27-28

Vijf jaar na Maidan

In aanloop naar de aanstaande Presidents- en Parlementsverkiezingen in Oekraïne speelt de toenadering tot Europa een belangrijke rol, maar ook de idealen van de Maidanrevolutie: democratisering, corruptiebestrijding en economische hervormingen. Wat is daarvan terechtgekomen, en zijn deze idealen nog wel levend? Ook D66 staat voor belangrijke verkiezingen als Europees en internationaal georiënteerde partij: wat kan de EU doen om Europees georiënteerde landen zoals Oekraïne, maar ook Moldavië en Georgië, op koers te houden van democratisering en rechtsstatelijke ontwikkeling, en wat doen we met hun lidmaatschapsambities?

Europarlementariër Marietje Schaake zal een inleidend woord verzorgen en de internationale veiligheidsexpert Lada Roslycky van het Independent Defense Anti-Corruption Committee (NAKO) van Transparency International, zal een toelichting geven op de huidige politieke situatie in Oekraïne, waarna we de publieksinteractie opzoeken. We willen natuurlijk ook weten hoe D66 leden tegen de EU politiek aankijken jegens de Oost Europese regio die gevoelige frictie kent met Rusland. Kom meepraten in deze dynamische sessie over de toekomst van Europees Nabuurschapsbeleid!

Voor deze sessie gebruiken we een korte survey van Mentimeter. Je kunt deze gedurende voor en tijdens het congres vanaf uw smartphone, tablet of laptop anoniem invullen via www.menti.com/ met de toegangscode 39 86 65.