Congres 107 in Rotterdam

Programma

  • zaterdag 03 maart
  • 14:30 - 15:30
  • Zeelenbergzaal (2e verdieping)

Verkiezingsprogramma Europese Verkiezingen

De eerste fase voor de totstandkoming van het Europese verkiezingsprogramma is van start gegaan. De Permanente Programma Commissie heeft verschillende kanalen opengesteld om input te verzamelen voor het programma. Binnen dat kader zijn er vijf programmawerkgroepen ingesteld. Deze themawerkgroepen onderzoeken specifieke vraagstukken die gezien de actualiteit en onze sociaal-liberale waarden van groot belang zijn voor onze visie op Europa. Op het congres presenteren alle werkgroepen hun eerste bevindingen en is er gelegenheid om hierover vragen te stellen en in discussie te gaan.