Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Programma

  • zaterdag 06 oktober
  • 14:30 - 15:20
  • Dexter 25-26

Onderwijs is maatwerk

Waar begint en waar eindigt maatwerk op de Nederlandse school? Het streven naar maatwerk is zowel in het basis- als het voorgezet onderwijs een steeds terugkerende factor geworden. We willen onze leerlingen graag op hun eigen niveau en tempo bedienen. Menig onderwijsprofessional is recent naar Scandinavische landen gegaan om van collega’s te leren. Waarom is dat? En wat is maatwerk precies? Wat is wel en niet mogelijk in ons huidige onderwijsstelsel en wat is wenselijk? De werkgroep PO/VO organiseert een interactieve sessie om antwoorden op deze vragen te krijgen. Door middel van een zogenoemde Professionele Leergemeenschap (PLG) wordt in 5 stappen met alle deelnemers tot concrete opbrengst gekomen. Met de uitkomsten wil de werkgroep verder aan de slag. Iedereen die in het onderwijs werkt en/of die ooit op school zat is van harte welkom.