Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Programma

  • zaterdag 06 oktober
  • 09:00 - 09:50
  • Dexter 17-18

Kringlooplandbouw en voedseltransitie

D66 heeft het onderwerp kringlooplandbouw op de politieke agenda gezet. Op het congres gaat Kamerlid Tjeerd de Groot nader in op de visie van D66 op kringlooplandbouw.