Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Programma

  • zaterdag 06 oktober
  • 12:25 - 15:20
  • Plenaire Zaal

Behandeling resolutie, moties, amandementen, HR wijzingen en partijfinanciën

Blok 1: Resolutie Democratie van Nu

Behandeling van de amendementen op de Resolutie (RA 108.01 tot en met RA 108.37).

Behandeling van de resolutie als geheel.

Moties op de amendementen (RM 108.01 tot en met RM 108.04).

Resolutie Democratie van Nu met regelnummers

Alle ingediende amendementen over de resolutie


Blok 2: Partijfinanciën

Jaarrekening 2017

Begroting 2019

Blok 3: Organisatorische Moties 

Alle ingediende organisatorische moties 


Blok 4: Actuele Politieke Moties

Actuele politieke moties (APM 108.01 tot en met APM 108.03)


Blok 5: Dividendbelasting

Drie politieke moties over dividendbelasting (PM 108.01.D tot en met PM 108.03.D)


Blok 6: Overige Politieke Moties 

Besluitvorming over de moties uit de deelsessies A, B en C.


Blok 7: Congresvoorstel toevoegen lijstduwer kandidatenlijst Europese Verkiezingen 

Congresvoorstel lijstduwer verkiezingen Europees Parlement