Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Programma

  • zaterdag 06 oktober
  • 09:00 - 09:50
  • Dexter 27-28

Aanpak problematische schulden

De aanpak van problematische schulden is topprioriteit voor D66. Mensen moeten de mogelijkheden krijgen hun schulden op een realistische manier af te lossen en weer op eigen kracht verder te kunnen. Het schuldensysteem in Nederland is daar nu veel te weinig op gericht. Een omslag in denken is nodig. Daartoe willen we misstanden in de incasso, bewindvoering en  kredietverlening tegengaan. Ook kijken we kritisch naar de rol van de overheid bij het ontstaan én in standhouden van schulden. Boete op boete lost niets op. Wat hebben de fractie en het kabinet tot nu toe gedaan om deze doelen te bereiken? Tweede Kamerlid Rens Raemakers geeft aan wat de voortgang met de afspraken in het regeerakkoord is. Schuldenspecialist Nadja Jungmann geeft aan waar het nog beter kan én moet.