Congres 105

Moties & Amendementen

PM 105.204

Zorgstelsel

Indiener
ARV Gelderland
Woordvoerder
Marian Louppen; Jan Terlouw
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 28 januari 2017 bijeen te Nieuwegein,

overwegende dat:

  • ons zorgstelsel is gebaseerd op de aanname dat marktprikkels en concurrerende zorgverzekeraars de zorg kostenefficiënt zouden organiseren, maar dat tien jaar na invoering van de marktwerking, zoals vele onderzoeken uitwijzen, daarbij vraagtekens gezet kunnen worden;
  • transparantie, voorwaarde voor marktwerking, te wensen over laat;  
  • gerenommeerd onderzoek van de OESO (Internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft uitgewezen dat stelsels met private verzekeraars  (slechts drie in de wereld: Zwitserland, VS en Nederland) qua kosten in de top-8 staan;
  • de zorgkosten na de invoering van het huidige stelsel in 2006 explosief stegen en pas werden  beteugeld nadat een budgetplafond werd ingesteld en kosten werden afgewenteld op de gebruikers van de zorg;
  • als gevolg van het hoge eigen risico en de hoge eigen bijdragen een kwart van de verzekerden zorg mijdt waardoor een tweedeling ontstaat qua gezondheid;
  • het zorgstelsel ingewikkeld is geworden door de vele reparaties van (markt)imperfecties;
  • dit een toename van de bureaucratie tot gevolg had; uit onderzoek in 2010 bleek dat gemiddeld 38 procent van de werktijd van zorgverleners besteed werd aan handelingen die direct, noch indirect iets met de zorg voor patiënten te maken hebben;   

voorts overwegende dat:

  • mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat zorg wordt verleend in hun belang, en niet in het belang van (de omzet/winst van) medici, ziekenhuizen of zorgverzekeraars;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • zich in te spannen voor het instellen van een onafhankelijke staatscommissie die op basis van evaluatie van het huidige stelsel en vergelijkend internationaal onderzoek rapporteert over de inrichting van een beter werkend zorgstelsel zonder perverse marktprikkels;

en gaat over tot de orde van de dag.