Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

PM 107.B04

Uitbreiding statiegeldsysteem

Indiener
AAV Zuidwesthoek
Woordvoerder
Willem de Weert
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

  • straten, bermen, stranden, zeeën en natuurgebieden door rondzwervend afval vervuild worden, dit een bedreiging is voor het leefmilieu en dit een grote ergernis is voor veel mensen;
  • oproepen, campagnes en acties om dergelijk zwerfafval te voorkomen onvoldoende succes hebben gehad;

 

overwegende dat:

  •  er een duurzaam circulair model moet komen voor het beheer van grondstoffen;
  • er een sterk groeiende alliantie is van gemeenten, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en bedrijven die gezamenlijk oproepen, zowel in Nederland als in België, om het statiegeldsysteem uit te breiden;
  • en overwegende dat het uitbreiden van het statiegeldsysteem in andere landen werkt;


roept de Tweede Kamerfractie van D66 op:

  • het kabinet te vragen om in 2018 met een uitwerking te komen om het statiegeldsysteem in Nederland uit te breiden;

 

En gaat over tot de orde van de dag.