Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

APM 107.01

Transparantie Raad van de Europese Unie

Indiener
Andrea Bos
Woordvoerder
Andrea Bos
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 • D66 ‘ja’ zegt tegen Europa;
 • D66 staat voor een goed functionerende rechtsstaat en democratie;
 • De Raad van de Europese Unie samen met het Europees Parlement de wetgevende macht van de EU vormt;
 • De Europese ombudsman, in haar rapport gepubliceerd op 9 februari 2018, van mening is dat de Raad van de Europese Unie onvoldoende transparant is en dat informatie over de keuzes van lidstaten en over de onderhandelingen over wetgeving onvoldoende beschikbaar is;
 • De ombudsman vast stelt dat de grondhouding om documenten binnen het kader van de Raad niet openbaar te maken, indruist tegen de Europese wetgeving;
 • de Nederlandse regering aan te zetten tot een positieve reactie op de oproep van de Europese Ombudsman voor meer transparantie in de Raad van de Europese Unie, met name door publicatie van documenten als norm te nemen in plaats van als uitzondering; 

overwegende dat:

 • openheid de grondhouding moet zijn in een democratie;
 • de wetgevende macht gecontroleerd moet kunnen worden;
 • democratische verantwoording vereist dat het publiek weet welke wetgevingsprocessen lopen en welke keuzes haar vertegenwoordigers maken in het wetgevingsproces;
 • zonder deze informatie, burgers hun overheden niet tot verantwoording kunnen roepen;
 • ook nationale parlementen, waaronder de Tweede Kamer, over deze informatie moeten beschikken om hun controlerende taak uit te kunnen voeren;
 • het congres op 22 november 2017 een motie heeft aangenomen over het bevorderen van transparantie in de eurogroep;
 • de Tweede Kamer Commissie Europese Zaken op 26 november 2017 een paper heeft gepubliceerd waarin wordt opgeroepen wetgevingsdocumenten van de Raad zonder vertraging beschikbaar te stellen voor het publiek;
 • de Ombudsman de Raad om een reactie heeft gevraagd voor 9 mei 2018;

roept de Tweede Kamerfractie op:

 • de Nederlandse regering aan te zetten tot een positieve reactie op de oproep van de Europese Ombudsman voor meer transparantie in de Raad van de Europese Unie, met name door publicatie van documenten als norm te nemen in plaats van als uitzondering;

en gaat over tot de orde van de dag.