Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.17

resolutie J: verantwoording participatie

Indiener
AAV Apeldoorn
Woordvoerder
Robert Jan Jonker
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft:        Tekst wijzigen
Regelnummer:    486 – 488

Huidige tekst:

D66 zich lokaal en regionaal inzet voor het introduceren van een verantwoordingsplicht voor het college en de gemeenteraad bij participatieprocessen.

Voorgestelde tekst:

D66 zich lokaal, regionaal én nationaal inzet voor het introduceren van een verantwoordingsplicht voor het bestuur op elk niveau bij participatieprocessen.