Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.13

resolutie F: Hoorzitting

Indiener
AAV Apeldoorn
Woordvoerder
Robert Jan Jonker
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft:        Tekst toevoegen

Toe te voegen na regel 334:

2. Deze zelfde bevoegdheid wordt gegeven aan Provinciale Staten en Gemeenteraden voorafgaand aan de benoeming van gedeputeerden en wethouders.