Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

PM 107.B07

Openbaar vervoer Noord-Nederland

Indiener
D66 Noordoostpolder en D66 Fryske Marren
Woordvoerder
Wim van Wegen
Stemadvies
Neutraal
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

in het Tweede Kamerverkiezingsprogramma 2017 van D66 is opgenomen dat:

  • voor onze dagelijkse rit naar school of werk, maar ook voor ondernemers en internationale handel goede bereikbaarheid cruciaal is;
  •  we moeten werken aan betere alternatieven om de reistijd, zowel op de handelsroutes naar het buitenland, maar ook het verkeer binnen Nederland, te verbeteren;
  • D66 daarbij kiest voor een regionale aanpak, en een uitgekiende mix van wegen, water, spoor, lightrail, fiets en andere, nieuwe, vervoersvormen;
  • D66 wil zorgen voor goede ontsluiting van de plek waar je woont, en de plek waar je werkt, ook met openbaar vervoer;


overwegende dat:

  • om te kunnen bloeien als regio goede verbindingen essentieel zijn;
  • de ontsluiting van Noord-Nederland met de rest van het land te wensen over laat;
  • de ontwikkeling van een nieuwe spoorverbinding vanuit de Randstad naar het Noorden een grote verbetering zou betekenen;
  • een spoorverbinding wat betreft reistijd de meest logische vorm van openbaar vervoer is om het Noorden beter met de rest van het land te ontsluiten;


verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • de ontsluiting van Noord-Nederland met de rest van het land prominent op de landelijke politieke agenda te zetten, hierbij vooral in te zetten op openbaar vervoer zoals een spoorverbinding en samen met de noordelijke provincies op te trekken;


en gaat over tot de orde van de dag.