Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

AOM 107.02

Ongekleurd advies

Indiener
Arjan de Boer e.a.
Woordvoerder
Arjan de Boer
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

  • op D66-congressen het landelijk bestuur een mondeling advies geeft bij iedere motie; 
  • deze mondelinge adviezen gepaard gaan van een duidelijk stemadvies voor of tegen de motie;
  • dit stemadvies tijdens de voorbehandeling en de plenaire sessies op de slide met de motie wordt getoond;

overwegende dat:

  • het tonen van dit stemadvies voor of tegen de motie sturend kan werken op het debat en het stemgedrag van de leden;
  • leden van D66 in staat zijn een eigen mening te vormen;

verzoekt het landelijk bestuur:

  • om geen zichtbaar stemadvies te tonen tijdens de behandeling van de moties op de slides tijdens de voorbehandeling en plenaire sessies; 

en gaat over tot de orde van de dag.


Noot: Deze motie vervalt indien motie AOM 107.01 wordt aangenomen.