Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

PM 107.B06

Maatschappelijke diensttijd

Indiener
Kevin Brongers e.a.
Woordvoerder
Kevin Brongers
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 • het CDA een verplichte maatschappelijke dienstplicht wilde invoeren van één jaar;
 • een afgezwakte vorm overblijft in het regeerakkoord dat vanwege het vrijwillige karakter ‘diensttijd’ heet;
 • volgens deze plannen jongeren die vrijwillig een ‘maatschappelijke diensttijd’ doorlopen een certificaat krijgen dat voorrang biedt bij sollicitaties bij de overheid;

overwegende dat:

 • de jongeren bij de voorgestelde diensttijd een kleine of geen vergoeding ontvangen;
 • nergens uit blijkt dat jongeren niet genoeg maatschappelijk betrokken zijn;
 • voorrang bij sollicitaties op banen bij de overheid een verkeerde stimulans is die losstaat van de wens om maatschappelijk betrokken te zijn;
 • er ook een vorm van maatschappelijke diensttijd mogelijk is waaraan geen officiële voorrang bij de overheid verbonden is;
 • jongeren recht hebben op een marktconform salaris indien zij werken;
 • geen salaris onder het mom van ‘maatschappelijke diensttijd’ onethisch is;
 • het verstrekken van voordelen aan jongeren die een bepaalde carrièrekeuze maken indruist tegen het liberale principe dat de overheid zich zo min mogelijk in de persoonlijke levenssfeer mengt;

Verzoekt de Tweede Kamerfractie;

 • zich te verzetten tegen een maatschappelijke diensttijd waarbij jongeren voorrang of ander significant voordeel krijgen bij (overheids-)banen;

 

en gaat over tot de orde van de dag.