Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.14

Lokale machtsverhoudingen

Indiener
Marian Louppen
Woordvoerder
Marian Louppen
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft: Tekst toevoegen

Toe te voegen na regel 370:

2. Dat in deze systeemwijzing de gemeenteraad onverkort het hoogste lokale besluitvormende orgaan blijft.

3. Dat voorafgaand aan de discussie resp. de vaststelling van de positie van de burgemeester duidelijkheid dient te bestaan over de taakverdeling en de (machts)verhouding tussen de op een eigen programma gekozen burgemeester en de eveneens gekozen gemeenteraad, aan de hand waarvan vervolgens de positie van de burgemeester wordt bepaald.