Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.03

Kwaliteitscheck toezichthouders

Indiener
AAV Eindhoven
Woordvoerder
Rogier Verkroost
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft:        Tekst toevoegen

Toe te voegen na regel 507:

Ook de benoeming van toezichthouders in het maatschappelijk middenveld speelt hierbij mee. Gebruikers van de diensten moeten ervan uit kunnen gaan dat degenen die namens hen besturen en controleren hun functie ook serieus nemen, dit onafhankelijk doen en er voldoende tijd aan besteden. Het moet mogelijk worden om voorgedragen kandidaten namens de gebruikers een kwaliteitscheck te laten ondergaan om vast te stellen of zij de juiste personen zijn om namens hen toezicht te houden.